Program švýcarsko-české spolupráce

Logo svycarsko-ceska spolupraceProjekt „Péče o duševně nemocné – zapojení rodin a veřejnosti v České Republice a ve Švýcarsku“ je financován z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, který se zaměřuje na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření EU a je jedním z deseti programů, které Švýcarsko uskutečňuje v členských státech EU, které k Evropské unii přistoupily v roce 2004. Ve snaze přispět ke stabilitě a prosperitě v Evropě poskytne Švýcarsko 10 novým členským zemím EU finanční příspěvek ve výši 1 miliardy švýcarských franků.

Základním dokumentem pro příjem pomoci Českou republikou z finančního příspěvku Švýcarska je Rámcová dohoda mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce za účelem snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie („Rámcová dohoda"), která byla podepsaná 20. prosince 2007.

Rámcová dohoda umožní České republice přijímat finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionu švýcarských franků během následujících pěti let, tj. do roku 2012 (a s obdobím proplácení v délce 10 let). Částka zahrnuje i administrativní výdaje Švýcarska na řízení Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 5 %. Výše příspěvku pro udělení grantu na projekty je tedy 104,29 milionu franků. Dne 14. června 2012 uplynulo pětileté období tzv. závazku, čili období, do kdy švýcarská strana byla dle Rámcové dohody uzavřené mezi Švýcarskou federální radou a Vládou České republiky oprávněna přidělovat granty na projekty, programy a fondy předkládané Národní koordinační jednotkou – Ministerstvem financí ČR. K tomuto datu bylo švýcarskou stranou schváleno 30 individuálních projektů, 2 programy a 6 fondů, což představuje využití 100 % prostředků z celkového nevratného finančního příspěvku ve výši 109,78 mil. CHF, jenž byl dle Rámcové dohody určen pro Českou republiku. V období do 14. června 2017 bude ještě možné proplácet výdaje související s vlastní realizací schválených projektů, programů a fondů.

Řídícím orgánem je Ministerstvo financí ČR. Implementaci jednotlivých alokací mají na starosti věcně příslušná ministerstva.

Program švýcarsko-české spolupráce se zaměřuje na čtyři prioritní oblasti, v rámci kterých bude vynaloženo minimálně 70 % příspěvku (tematická koncentrace):

  • Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
  • Životní prostředí a infrastruktura
  • Podpora soukromého sektoru
  • Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj

V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce je určena také speciální alokace, a to např. na Blokový grant pro Nestátní neziskové organizace (NNO) nebo Fond na přípravu projektů.

Oprávněnými žadateli v Programu švýcarsko-české spolupráce jsou organizace veřejného i soukromého sektoru, nevládní neziskové organizace a jiné organizace občanské společnosti. Oprávněné osoby jsou specifikovány v konkrétní výzvě.

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

 

Video příloha (může se načítat několik vteřin):

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

','hspace':null,'vspace':null,'align':null,'bgcolor':null}">