Popis nemoci

Tato porucha je charakterizována akutním začátkem, kterému často předchází stresová zátěž, která může být dlouhodobá, ale i nově vzniklá. Jsou však i případy, kdy se porucha objeví bez stresového spouštěče. Nemoc má obvykle náhlý začátek. Mohou být přítomny halucinace a bludy, ale daný jedinec v tomto případě netrpí schizofrenií. Zároveň také příznaky rychle odeznívají bez dalšího opakování. Akutní začátek zde znamená rychlý rozvoj příznaků, většinou během 48 hodin, nejdéle však do dvou týdnů od prvotních projevů. V charakteristickém obraze je typická měnivost projevů - během několika dnů či hodin se mění emotivita od známek hluboké deprese, úzkosti, podrážděnosti až do extatických stavů blaženosti a štěstí. V myšlení se objevují prchavé bludné nápady, někdy i krátké kvalitativní změny vědomí, může být přítomna nesoustředěnost až zmatenost či nesprávné rozpoznávání osob nebo míst. V klinickém obraze mohou být dále přítomny halucinace například sluchové - hlasy, typická je paranoidní symptom atika s bludy pronásledovanosti, ovlivňování myšlení a řada dalších typických schizofrenních příznaků, které jsou přítomny, ale mohou po chvíli mizet. Je důležité odlišit stav od takzvaného deliria, intoxikace, poruch nálady ve smyslu deprese nebo mánie či organický podklad zmatenosti.