Aktuality, zajímavosti, blogy

21.7.2017

Postřehy o úzkosti

Tato rubrika je nově pojmenována, neboť chceme rozšířit spektrum článků. Také chceme dát prostor lidem, kteří mají chuť sdělit ostatním svůj pohled na svět. Zejména pokud se týká života s psych. onemocněním. Dnes uveřejňujeme pohled na úzkosti očima peer konzultantky. Více

23.3.2017

Pozitivní motivace a naděje při léčbě návykových nemocí Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Naděje zlepšuje léčebné výsledky u řady zdravotních problémů (Wiles a spol., 2008) včetně duševních (Werner, 2012, Stickley a Wright, 2011), mírní depresivní příznaky, usnadňuje zvládání bolesti (Peerdeman a spol., 2016) a zlepšuje kvalitu života. U návykových nemocí usnadňuje naděje přechod ze stadia váhání do stadia, kdy se pacient rozhodl k pozitivní změně (více o motivačních stadiích v češtině např. Nešpor, 2011). Léčba návykové nemoci má být dlouhodobá a soustavná, proto vyžaduje kvalitní spolupráci pacienta. Naděje zlepšuje spolupráci a motivuje k dlouhodobému doléčování (Corrigan, 2014). Více

30.1.2017

Mentální anorexie

Následující článek není o novinkách v oboru psychiatrie, ale zpověď ženy, která se potýká s onemocněním mentální anorexie. Vzhledem k faktu, že počet lidí s dg. Porucha příjmu potravy (PPP) se stále navyšuje považujeme tento článek za přínosný Více

20.1.2017

Transformace v ČR

Lze konstatovat, že Česká republika stojí před úkolem transformace péče o dlouhodobě hospitalizované závažně duševně nemocné. V současné době je nezbytné započít proces systematického znovu začlenění těchto nemocných do společnosti a odstranění systémových bariér bránících jejich propuštění. V roce 2012 ohlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR reformu psychiatrické péče. Jejím hlavním cílem je lepší kvalita života lidí s duševním onemocněním Více