Odborní garanti

Petr Koubíček

zdravotní sestra se specializací v psychiatrii

Od r. 2002 pracuje na otevřeném psychoterapeutickém oddělení pavilonu 3 Psychiatrické léčebny Bohnice,

ve funkci staničního ošetřovatele. Na pavilonu 3 se mimo jiné podílí na vedení terapeutické skupiny pro poruchy osobnosti, několik let  zde vedl relaxační program pro pacienty z úzkostnou problematikou; nácvik autogenního tréninku a Jacobsonovy progresivní relaxace.

Dále je externím spolupracovníkem Centra Krizové Intervence, kde se též podílí v rámci služeb

CKI na vedení podpůrně-edukativní skupiny pro rodiče a příbuzné pacientů nemocných psychózou.