Odborní garanti

MUDr. Tereza Petrásková

psychiatr

V roce 2009 dokončila studium na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze - obor všeobecné lékařství. Další zkušenosti získala ročním studijním pobytem na lékařské fakultě v Mnichově. Od roku 2009 pracuje v Psychiatrické léčebně Bohnice. Vedle toho je postgraduálním studentem v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a rozšiřuje si své vzdělání psychoterapeutickým výcvikem v systemické psychoterapii (Umění terapie) a psychoanalytické rodinné a párové psychoterapii (IPPART).

Při léčbě kombinuje farmakoterapii s psychoterapií, kde vychází z rodinné a vztahové dynamiky s následným využitím systemických, na řešení orientovaných postupů. Zajímá jí téma náhledu u duševních poruch.