Odborní garanti

MUDr. Michal Považan

psychiatr

Absolvent Lékařské fakulty University Komenského v Bratislavě v roce 1999. Specializovanou způsobilost v oboru dětské a dorostové psychiatrie získal v roce 2007. Pro tuto specializaci má také licenci od České lékařské komory. Od roku 2004 je členem Psychiatrické společnosti ČLS JEP. V roce 2005 byl spoluautorem projektu " EUNOMIA" a získal Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka. Absolvoval výcvik v kognitivně behaviorální terapii.

Psychiatrickou praxi začínal v roce 2001 na Klinice dětské psychiatrie LF UK v Bratislavě. Od roku 2003 působil v Psychiatrické léčebně Bohnicích. V roce 2006 přešel na Dětskou psychiatrickou kliniku 2.LF UK V Praze Motole, kde od roku 2009 pracoval jako vedoucí lékař oddělení. Od července 2010 je primářem dětského oddělení Psychiatrické léčebny Bohnice, kde pracuje doposud. Klinické zkušenosti uplatnil v řadě klinických studií zaměřených na léčbu schizofrenie, afektivních a úzkostných poruch.

V ambulantní praxi se věnuje celému spektru psychických poruch u dětí a adolescentů od poruch pozornosti, hyperaktivity přes poruchy chování, schizofrenie, afektivní poruchy a úzkostné poruchy až po poruchy příjmu potravy. Terapeutické postupy se opírají o farmakoterapii a individuální psychoterapie často v kombinaci s rodinnou terapií.